regulamin zasady współpracy

regulamin – zasady współpracy

regulamin - zasady współpracy ★ pracownia-kreska-drukarnia1. Regulamin – wstęp

1.1. Nasz regulamin określa zasady współpracy: przesyłania wycen, warunki składania zamówień, składania reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia.
1.2. Firma Pracownia reklamy i projektów KRESKA jest właścicielem domeny www.pracowniakreska.eu
Przedsiębiorstwo działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 01.01.1993r. , (NIP: 2220005905). Konto bankowe:
1.3. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.pracowniakreska.eu , w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin – zasady wysyłanie wycen i ofert

2.1 Wyceny wykonywane dla klienta są bezpłatne i nie zobowiązują do skorzystania z usług firmy Pracownia reklamy i projektów KRESKA.
2.2 Pracownia reklamy i projektów KRESKA zastrzega sobie możliwość zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O wszelkich zmianach oraz ich przyczynach klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W tym przypadku klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

3. Regulamin – składanie zamówień

3.1 Do realizacji zamówienia przystępujemy wówczas gdy:
a) Klient prześle wiadomość e-mail lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi szczegółami zamówienia (m.in. wypisaną rozmiarówką, wybraną odzieżą wraz z krojami, kolorystyką, wielkością nadruków, umiejscowieniem nadruków) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania .
b) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie i prześle dowód nadania pieniędzy w formie elektronicznej na skrzynkę e-mail firmy  lub na e-mail osoby obsługującej zamówienie. Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów nie będzie możliwe.
3.2. Termin realizacji podany przy wycenie będzie liczony od momentu spełnienia obu punktów w paragrafie 3.1
3.3. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany – pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
3.4. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 5 dni robocze.
3.5. Złożenie pełnego zamówienia opisane w paragrafie 4.2 w świetle przepisów prawa polskiego jest rozumiane jako zawarcie umowy.
3.6. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, kiedy zamówienie dotyczy znakowania.
3.7. W przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w przeciągu jednego miesiąca (30 dni) od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w ciągu jednego miesiąca będą utylizowane z brakiem możliwości ich odbioru.
3.8. Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie oraz majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje firmie pracownia kreska – drukarnia, celem wykonania nadruku . Firma  nie dokonuje weryfikacji powyższego oświadczenia i przyjmuje je zawsze jako prawdziwe.
3.9.  Zastrzegamy  sobie możliwość niedostarczenia dokładnej ilości zamawianego produktu. W przypadku niedostarczenia żądanej ilości, firma zobowiązuje się do wystawienia faktury korekty oraz zwrócenia środków finansowych za niewykonane sztuki z zamówienia.
3.10  Nie ma możliwości zwracania zamówionego towaru, który został oznakowany. Nieoznakowany  towar można zwrócić tylko i wyłącznie, jeśli nie nosi on oznak użytkowania. Termin zwrotu wynosi 7 dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty dostawy zwracanego nieoznakowanego towaru ponosi klient.

4. Regulamin – zasady składania reklamacji

4.1.  Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w aspekcie niepoprawnie wykonanego zamówienia w ciągu 14-stu dni od odebrania towaru. Aby zareklamować towar należy wysłać wiadomość e-mail na adres pracowniakreska.eu@gmail.com. W wiadomości musi znaleźć się pełny opis reklamowanego towaru wraz z dokładnym opisem czego dotyczy reklamacja.
4.2.  Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli odchył wielkościowy, kolorystyczny, gramatury oraz kroju odzieży będzie większy niż +/- 5%, zaś odchył umiejscowienia – dokładność odwzorowania wzoru nadruku, koloru oraz rozmiaru nadruku wykroczy poza zakres +/- 10%. Powyższe obostrzenie jest wynikłe ze skomplikowanego procesu produkcyjnego.
4.3.  Odpowiedź na reklamacje Klienta zostanie wysłana w ciągu 7 dni roboczych.
4.4.  Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzoną odzież reklamową. Część towaru, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona.
4.5.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wykonana zostanie naprawa reklamowanego towaru. Jeśli usunięcie wady lub naprawa nie będzie możliwa, warunki rekompensaty zostaną ustalone indywidualnie (rabat lub zwrot poniesionych kosztów przez klienta).
4.6. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego nadruku na odzieży w przypadku gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany nadruk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń (np. przypalenia materiału podczas wygrzewania nadruku w prasach transferowych lub w tunelach suszących).

5. Regulamin – postanowienia końcowe

5.1. Każdy Klient składający dowolne zamówienie w firmie Pracownia reklamy i projektów KRESKA poprzez środki komunikacji elektronicznej lub osobiście oświadcza, że przeczytał i w pełni akceptuję powyższy regulamin.
5.2 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej firmy Pracownia reklamy i projektów KRESKA Piotr Waźbiński.

Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłany pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany osobiście klientowi.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij